Domů

Výrobce a dodavatel :

Kompletních dodávek zdravotnické technologie odběru a zpracování krve:
-odběrové váhy na krev
-separátory plasmy
-mrazící boxy na plasmu
-chladící boxy na vaky s krví
-zmrazovače plasmy
-rozmrazovače plasmy
-léhátka , stolky , židle